Åtta av tio gav Maskeradbalen högsta betyg

Publiken älskade Maskeradbalen. 84,2 procent gav föreställningen högsta betyg, 5 på en 5-gradig skala. De som gav antingen betyget 4 eller 5 uppgår till hela 98,7 procent.

Det visar den enkät som genomfördes efter var och en av de tolv föreställningarna i somras.

– Fantastiska siffror! Efter alla positiva recensioner av kritikerna är gensvaret från besökarna ändå det som värmer allra mest. Det är ju för publiken vi spelar, säger Alexander Niclasson, konstnärlig ledare.

Sommarens uppsättning hyllades av kritikerna och möttes av stående ovationer från publiken. Sångarna hyllades unisont liksom dirigent, orkester och produktionen i stort. Tack vare enkäten blir det väldigt tydligt hur väl föreställningen föll den breda publiken i smaken, och att publiken var lika nöjd oavsett vilket av sångarlagen som medverkade.

– Vi jobbar stenhårt med att hitta de bästa sångarna för alla roller och därefter med att skapa de bästa kombinationerna av sångare, som matchar varandra bra i såväl sång som skådespeleri. Det är därför alla roller tillsätts genom provsjungningar, säger Alexander Niclasson.

I enkäten tillfrågades besökarna också om hur de upplevde besöket på andra områden än själva föreställningen, och svaren och de många personliga synpunkterna är av mycket stor betydelse för det fortsatta arbetet med att utveckla servicen. De som gav betygen 4 eller 5 till ”servicen i sin helhet” uppgick till 90,8 procent, fördelade på 32,7 procent för 4 och 58,1 procent för 5.

– Att 9 av 10 besökare ger helhetsupplevelsen betygen bra eller mycket bra är givetvis mycket glädjande, men vi ska alltid sträva efter att även de delarna får lika höga betyg som själva föreställningen, säger Sten Niclasson, operachef.

Antalet svar i enkäten får anses var mycket representativt – hela 1 438 av de 8 333 besökarna besvarade enkäten, d v s ca var sjätte besökare. Och de som svarade var jämnt spridda bland samtliga tolv föreställningar.

Jens Frejrud