Audition till operakören

Opera på Skäret söker körsångare till uppsättningen av Otello sommaren 2014.
Verdis mest fantastiska dramatiska opera med Engelsk regissör och italiensk dirigent. Internationella solister och orkester.

Instuderingen och repetitionsarbetet är en universitetskurs på Musikhögskolan i Örebro i samverkan med Opera på Skäret.

Operakör, 7,5 hp
Kursen vänder sig till sångare som vill utveckla sin vokala och sceniska förmåga, vidga sitt kunnande om operamusik och teaterteknik och dessutom få scenisk erfarenhet i ett professionellt sammanhang. Du kommer att stå på scenen tillsammans med världsartister och medverka i Opera på Skärets kör. Ledare på kursen är Sten Niclasson. William Relton är regissör och Marcello Mottadelli dirigent. Ytterligare föreläsare på kursen är Cecilie Ore, Margareta Hallin, Olle Persson, B.Tommy Andersson och Claes Fellbom.

Audition 8 mars!

Anmälan till producent Anna-Carin Niclasson

Opera Choir, 7,5 credits
This course is for singers who want to develop their vocal and stage ability in the field of opera choir, broaden their knowledge of opera music and stage techniques and additionally get rehearsal and performance experience as a member of the opera choir in a professional context. You will be on stage along with world-class artists and participate in Opera på Skäret_s production of Verdi_s Othello this summer. Teacher and leader of the course is Sten Niclasson, William Relton,, stagedirector and Marcello Mattadelli, conductor. Other lecturer during the course includes Cecilie Ore, Margareta Hallin, Olle Persson, B.Tommy Andersson and Claes Fellbom.

ops19Admin