Biljettförsäljningen planeras starta i början av maj

Planeringen för sommarens nystart på Skäret går vidare. Nu är det fullt fokus på att skapa en maximalt smittsäker miljö för besökare och medverkande, inomhus såväl som utomhus. Inom en månad börjar kören repetera och samtidigt planeras biljettförsäljningen starta.

– Vi skjuter på biljettförsäljningen från april till maj, då vi hoppas ha fått besked om att vi får ta in en tillräckligt stor publik, säger Sten Niclasson, operachef.

Opera på Skäret planerar att ge tolv föreställningar av Puccinis Turandot under perioden 31 juli-29 augusti. De skulle ursprungligen ha spelats förra sommaren, men ställdes in till följd av corona-pandemin. Pandemin plågar oss alltjämt och all kulturell verksamhet ligger fortfarande nere. Men i takt med att vaccineringen av befolkningen accelererar går det nu att hoppas på en snar återstart av kulturevenemang, om än med begränsad publik och under inflytande av noggranna säkerhetsprotokoll.

Myndigheternas prognoser om ökande immunitet och signalerna om kommande lättnader i publikrestriktioner skapar förhoppningar om att snart kunna återuppta verksamheten och på nytt erbjuda storartade operaupplevelser framemot sensommaren. Två fantastiska sångarlag med solister av högsta internationella klass ser fram emot att få komma till Skäret i slutet av juni och påbörja repetitionerna inför Turandot.

– Vår inställning är glasklar. Vi ska göra allt i vår makt för att kunna spela opera i sommar, så trots ovissheten fortsätter vi planera för det. Men vi behöver positiva besked i närtid, såväl om publikantal som offentligt kompensationsstöd för biljetter som inte får säljas, för att kunna ta ett definitivt beslut. Och det är det vi hoppas på inom de närmaste veckorna, säger Sten Niclasson.

På Skäret pågår nu arbetet med att säkerställa trygga förhållanden för både medverkande och publik i sommar. Där det tidigare kunnat uppstå köbildning – som vid pausserveringen och toaletterna – planeras nu åtgärder för att eliminera risken för trängsel.

– Vi kommer att ha fler kassor för pausserveringen på fler ställen utanför operahuset, fler sittplatser med goda avstånd sinsemellan och fler toaletter, allt för att publiken ska kunna röra sig obehindrat utan risk för trängsel. Våra stora öppna ytor utomhus ger oss helt perfekta förutsättningar för att skapa en smittsäker miljö för besökarna, säger Sten Niclasson.

Restaurangen kommer givetvis också att anpassas till rådande krav. I restaurangbyggnaden finns bland annat möjlighet att ta nya ytor i anspråk för att kunna erbjuda lika många sittplatser som idag, men med större avstånd emellan borden. Även här finns sittplatser utomhus, som också kan bli fler, om behovet uppstår.

Operahuset har nästan 800 platser, men det faktum att inga stolar är fasta gör att salongen enkelt kan anpassas till krav på mindre publik med glesare mellan olika sällskap. I planeringen ingår också att ta hänsyn till olika scenarier, där en tillåten publikmängd vid försäljningsstart skulle kunna förändras efterhand, om restriktionerna skulle lätta i takt med att immuniteten i befolkningen ökar.

– Våra besökare hittar vi framför allt i åldrarna över 60 år, och i det här fallet är det en mycket stor fördel eftersom de äldre vaccineras först. Så om myndigheternas prognoser håller kommer hela vår målgrupp att kunna vara vaccinerad i tid för Turandot. Det skulle vi gärna fira med en hejdundrande premiär, säger Sten Niclasson.

 

ops19Admin