Information ang. Covid-19

Kära publik!

Sommaren 2020 blir inte som vi tänkt oss. Covid-19 pandemin omöjliggör genomförandet av innevarande säsong. Vi höll länge uppe hoppet om att detta elakartade virus skulle släppa taget om vårt samhälle likt normala säsongsinfluensor. Tyvärr kan vi tillsammans konstatera att så icke blev fallet. Opera på Skäret tvingas mitt i arbetet med scenografi och kostymkonstruktion samt körinstuderingar att stoppa processen för att återstarta densamma igen 2021 med nytt premiärdatum den 31 juli.

För Opera på Skärets del innebär denna situation ett potentiellt hot mot hela verksamhetens fortlevnad. Opera på Skäret särskiljer sig från alla andra operahus som spelar fullskaliga produktioner genom att vara finansierade till endast 15 % med regionala, kommunala och statliga medel. Därtill får vi mellan 10 och 15 % från sponsorer och resten är biljettintäkter, drygt 70 %.

Det är unikt och kanske egentligen en omöjlig ekvation om det inte vore för att vår fantastiska publik troget kommer. I dagsläget betyder det att de pengar Ni betalat för biljetter sedan de släpptes oavkortat investerats i scenografi och kostymer till produktionen.. Så slog coronaviruset till och Opera på Skärets utsatta ekonomi drabbas mycket hårt. Personalen är permitterad med stöd från regeringens stödpaket till företag och fram tills oktober är verksamheten satt på sparlåga.

Du som köpt biljett kommer per automatik att ombokas till motsvarande datum nästa år. Som kompensation bjuder vi då också på en operaintroduktion före föreställningen. När biljettsystemet öppnar igen den 1:a oktober kan du sedan boka om till datum som passar dig. Ombokningen kan endast göras i vår biljettkassa 0580 71100. Du kan också omvandla din betalda biljett till ett presentkort som gäller fram till säsongen 2023. Finns en önskan att stödja Opera på Skäret i denna svåra situation kan du genom att meddela biljettkassan efterskänka din betalda biljett och stå som sponsor i nästa års programblad.

Vi är oerhört tacksamma för alla som vill hjälpa oss att fortsätta det framtida arbetet med musik och opera i en tid där kulturen är extra utsatt och sårbar och vår verksamhet mer än vanligt kämpar för sin överlevnad.

Vi hoppas på förståelse för vår situation och vi önskar er alla en fin sommar och god hälsa!

Varmt välkomna sommaren 2021

Alexander Niclasson
Konstnärlig ledare

Sten Niclasson
VD

Läs och ladda ner.

ops19Admin