Opera på Skäret

Internationell sommaropera

Opera på Skäret är Sveriges ledande sommaropera. I operahuset utanför Kopparberg i Bergslagen erbjuds varje sommar operaupplevelser i absolut världsklass.

Sedan 2004 har över 100 000 besökare njutit av magin i det unika operahuset vid Ljusnarens strand.
Enorma konstnärliga satsningar på stor och dramatiskt italiensk opera har blandats med opera buffa på både stora och lilla scenen. Vi har även satt upp Wagners Den flygande holländaren och 2018 gjorde vi vår allra största satsning med Verdis Don Carlo. 2019 blir det för första gången W.A.Mozart på stora scenen. Och vad kan då passa bättre än det fantasifulla sångspelet Trollflöjten med både underskön musik, hisnande bravurarior och fantasifull spelglädje.

För de närmaste åren är siktet inställt på den internationella publiken. Erbjudandet breddas, samarbetet med såväl näringsliv som offentliga aktörer stärks och satsningar görs för att attrahera en än större publik. Målet är att etablera Opera på Skäret som en framträdande aktör på den stora europeiska sommaropera-kartan.
Det säregna operahuset, beläget i naturskön miljö, är en del av upplevelsen. Det före detta virkesmagasinet har en akustik som inte överträffas ens av världens stora scener – därom vittnar inte minst många av de världsartister som sjungit här genom åren.

Opera på Skärets kör

Opera på Skärets kör bildades inför den första operaföreställningen 2005, en konsertant uppsättning av Verdis La Traviata. Kören har sedan dess varit en av grundpelarna i Opera på Skärets verksamhet. En rad skickliga amatörsångare och sångstuderande var med i den första uppsättningen och därefter har kören för varje ny säsong utvecklats med delvis nya medlemmar.

En rad sångare har via operakören på Opera på Skäret gått vidare som bättre utbildade amatörsångare eller till professionella sammanhang. Det finns även de som börjat i Opera på Skärets kör och sedan blivit solister. Flera sångare har sjungit med kören på samtliga festivaler sedan starten.

Opera på Skärets kör är också en högskoleutbildning i samverkan med Musikhögskolan, Örebro universitet. Vi satsar på att stärka kören ytterligare med internationella inslag. Samarbete med musikhögskolor, operahögskolor och universitet i andra länder kommer att utveckla kören och arbetet ytterligare.

Orkestersamarbete

Många fantastiska musiker har spelat i Opera på Skärets orkesterdike.

Svenska Kammarorkestern i Örebro är länets egen orkester med verksamhet även internationellt. Många framgångsrika utlandsturnéer och uppmärksammade skivinspelningar har gett orkestern högt anseende och gästspelerbjudande över hela världen.

Ungefär vartannat år samarbetar Svenska Kammarorkestern och Opera på Skäret. År 2019 är det åter dags och då med den första Mozart-operan, vilket passar orkesterns ordinarie besättning perfekt.

Opera på Skärets orkester är den ensemble som spelat övriga säsonger. Frilansmusiker från Sverige och andra länder samlas då för ett stort operaprojekt. 2018 spelades Don Carlo med frilansorkestern, på ett alldeles enastående sätt. Fler och fler musiker från hela världen vill vara med och spela i denna orkester.

Det stora operalyftet

Opera på Skäret har initierat och drivit ett projekt för regional utveckling genom kulturturism, ”Det stora Operalyftet”. Projektet finansierades av Region Örebro, Ljusnarsbergs kommun, Kulturrådet, Adolf Lindgrens stiftelse och Sparbanksstiftelsen Bergslagen.

Målet var att öka publiktillströmningen och turismen i länet genom dubbla föreställningar på Opera på Skäret och utökat samarbete med boendeanläggningar, reseföretag, restauranger och övriga kulturella aktörer i regionen. Projektet pågick 2017-2019.