Motor för turistnäringen — Har bidragit med 100 miljoner till bygden

Med en ökande publik och fler gäster som stannar längre ökar Opera på Skärets positiva påverkan på det lokala och regionala näringslivet.
– Förra året var Örebro län en raket i statistiken över besöksnäringens utveckling i landet, och en starkt bidragande orsak var Opera på Skäret, som attraherar gäster från hela Sverige och utlandet, säger landshövding Maria Larsson.

Opera på Skäret har sedan starten 2004 lockat nästan 100 000 besökare och omsatt ungefär 100 miljoner kronor. En undersökning 2008 visade att operans årsomsättning motsvarades av en lika stor omsättning i det lokala näringslivet tack vare operabesökarna. Därav kan man sannolikt dra slutsatsen att Opera på Skäret genom åren bidragit med ungefär hundra miljoner kronor till företag runt om i den närliggande bygden.

Opera på Skärets gäster fördelas på tre geografiska kategorier – regionen, Storstockholm och övriga Sverige inklusive utlandet. Två av tre gäster är med andra ord tämligen långväga och därmed potentiella kunder för till exempel den regionala hotellbranschen, vilket många hotellanläggningar dragit nytta av genom åren. Samtidigt är Opera på Skäret beroende av ett attraktivt utbud av logi i samband med sommarens föreställningar.

– Med den ökade satsningen förstärker Opera på Skäret sin position som en viktig motor för turism- och kulturnäringen i Bergslagen. Fler operaföreställningar innebär fler besökare och att besöksnäringen i Ljusnarsbergs kommun med omkringliggande främjas på ett mycket positivt sätt, säger Håkan Ceder, vd Destination Bergslagen.

Genom ett utökat operaerbjudande ökar behoven av logi för Opera på Skärets gäster. Speciellt för de som kommer långväga ifrån och för de som vill se två föreställningar på två dagar. För att underlätta för långväga gäster utvecklas nu paketeringen i samarbete med välrenommerade hotellaktörer.

I sommar kan Opera på Skärets kunder, såväl privatgäster som researrangörer, köpa kompletta operapaket som förutom operabiljett innehåller logi och måltider på Loka Brunn och Clarion Hotel Örebro respektive logi på Råsvaldslunds herrgård. Lanseringen av logipaketen har slagit mycket väl ut, och flera arrangörer har vi år valt kompletta paket istället för att som tidigare upphandla sin resa i flera delar.

– Paketeringen är ett strategiskt viktigt verktyg för att underlätta för våra långväga gäster att besöka Opera på Skäret. Som kulturdestination räcker det inte att vi producerar fantastisk opera, utan vi måste hela tiden utveckla erbjudandet runt omkring själva operaupplevelsen, säger Claes Nelander, marknadsansvarig.

ops19Admin