Opera på Skäret söker basar och tenorer till Otello-kören

Att vara med i operakören i Verdis fantastiska opera Otello, kommer att vara en upplevelse för varje sångare. Du får stå på scen med världsstjärnor, vara med om ett intressant instuderingsarbete, tio föreställningar och intressanta föreläsningar. Deltagandet genererar dessutom 7,5 högskolepoäng vid Musikhögskolan på Örebro Universitet. Och så får du njuta av den storslagna naturen i Bergslagen.

Är du intresserad och kan ägna större delen av sommaren i åt att sjunga i det annorlunda operahuset med den fantastiska akustiken?

Kontakta Anna-Carin Niclasson, producent på Opera på Skäret, telefon 072-350 48 18, e-post anna-carin@operapaskaret.se

ops19Admin