Partnerskap och Sponsring

Information

Opera är en mycket kostsam konstform och det finns inget operahus i världen som kan finansiera sin verksamhet utan stöd utifrån. Det gäller också Opera på Skäret. Men där stora institutioner ofta är skattefinansierade till allra största delen är sålda biljetter den största intäktskällan för Opera på Skäret.

Vid sidan av biljettintäkterna stöttas verksamheten av såväl offentlig som privat finansiering, partnerskap med näringslivet och samverkan med regionala kulturinstitutioner.

Partnerskap för företag

Opera på Skärets partnerprogram bygger på utgångspunkten att de ska vara värdehöjande för bägge parter och skapa möjligheter för företag att marknadsföra sig, öka trivsel och engagemang bland medarbetarna samt stärka relationerna med viktiga kunder.

Vi erbjuder fem kompletta partnerpaket som skapar möjligheter till givande kund- eller personalaktiviteter.

För mer information, kontakta Catherine Klemets, 070-947 69 56 eller catherine@operapaskaret.se.

Det stora operalyftet

Opera på Skäret har nu initierat ett projekt för regional utveckling genom kulturturism, ”Det stora Operalyftet”. Projektet finansieras av Region Örebro, Ljusnarsbergs kommun, Adolf Lindgrens stiftelse och Kulturrådet.

Målet är att öka publiktillströmningen och turismen i länet genom fler föreställningar på Skäret och utökat samarbete med boendeanläggningar, reseföretag, restauranger och regionens övriga kulturella aktörer. Projektet pågår 2017-2019.