Stöd Opera på Skäret – sponsra en stol

Vill du ge ett bidrag till Opera på Skärets framtid? Som stolsponsor stärker
du våra möjligheter att utvecklas och fortsätta erbjuda opera i världsklass.
Som tack får du ditt namn på en stol i operahuset – och mycket mer.

Som Stolsponsor får du:
• En skylt med ditt / företagets namn på en stol i operahuset.
• Ditt / företagets namn på en tavla utanför operahuset och på Opera
på Skärets hemsida.
• Ett exklusivt nyhetsbrev för partners och sponsorer om utvecklingen av
Opera på Skäret, som distribueras via e-post två gånger om året.
• Inbjudan till en årlig partneraktivitet på Skäret.
• Ett diplom som visar att du/företaget är stolsponsor och vilken stol i operahuset
du/företaget sponsrar.
• Möjlighet att, utifrån tillgänglighet, köpa biljett till din sponsrade stol
och biljetter till platser intill den.

Stolsponsor privatpersoner: 2 000 kronor
Stolsponsor företag/organisationer: 5 000 kronor

Sponsorskap som tecknas från den 30 juli 2015 gäller säsongerna 2016–2018.
Sponsorskap som tecknats senast den 30 september ger rätt att köpa biljetter före den ordinarie biljettförsäljningen startar, efter speciell inbjudan.

Stolsponsorskap tecknas i biljettkassan på Skäret, på biljettkontoret
i Kopparberg, via telefon 0580–711 00 eller via e-post till adress stolsponsor@operapaskaret.se.

ops19Admin