Stolsponsor

Vill du ge ett bidrag till Opera på Skärets framtid?

Som Stolsponsor  bidrar du till att stärka den ideella Stiftelsen Kulturcentrum i Ljusnarsbergs arbete med Opera på Skärets operaproduktioner.

Som Stolsponsor Privatperson får du:

 • En skylt med ditt namn på en stol i operahuset.
 • Ett sponsorbevis som visar att du är stolsponsor och vilken stol i operahuset du sponsrar.
 • Möjlighet att köpa biljett till din sponsrade stol före ordinarie biljettsläpp och utifrån tillgänglighet köpa biljetter till platser intill den.
 • Stolsponsor privatpersoner – 1 år: 2 000 kronor, 3 år: 5 000 kronor.
 • Sponsorskapet gäller kalenderår.

Stolsponsorskap tecknas i biljettkassan på Skäret, online via knappen nedan, via telefon 0580–711 00 eller via e-post till stolsponsor@operapaskaret.se.

 

Som Stolsponsor Företag / Organisation får du:

 • En skylt med företagets namn på en stol i operahuset.
 • Företagets namn på Opera på Skärets hemsida.
 • Ett sponsorbevis som visar att Företaget är stolsponsor och vilken stol i operahuset Företaget sponsrar.
 • Möjlighet att köpa biljett till din sponsrade stol före ordinarie biljettsläpp och utifrån tillgänglighet köpa biljetter till platser intill den.
 • Stolsponsor Företag / Organisationer – 1 år: 5 000 kronor, 3 år: 10 000 kronor.
 • Sponsorskapet gäller kalenderår.

Stolsponsorskap Företag tecknas via mailadressen stolsponsor@operapaskaret.se.