Svante Rydberg ställer ut i Galleriet

Den 4 juli klockan 18.00 är det vernissage för årets utställning på Opera på Skäret. Det är Ludvikakonstnären Svante Rydberg som ställer ut sina målningar i Galleriet.

– Det känns mycket inspirerande med denna inbjudan till Skäret. Jag ser verkligen fram emot att ställa ut och jag kommer att visa mina målningar i stort format. Jag har under mitt målarliv sökt efter ett slags ”alfabete ” i den bergslag som jag bott och verkat i. Landskapet är mycket präglat av tidig industrihistoria som lämnat tydliga spår av verksamhet och detta har utgjort en klangbotten i mitt måleri. Men det hindrar mig inte att använda den poetiska kraft som landskapet erbjuder. Tekniken är främst olja och äggoljetempera, säger Svante Rydberg.

Svante Rydberg har under lång tid skapat målningar, skulpturer och offentliga utsmyckningar med ett personligt bildspråk i en stor konstnärlig tradition. Hans utgångspunkt är ofta Bergslagens särpräglade landskap, som bär spår av provinsens näringar: skogar och hyggen, gruvorter och skärningar, källor och gläntor, magasin och dammluckor.

ops19Admin