Vision

-Europas bästa upplevelse av sommaropera-

är ett övergripande mål som innebär att:

  • Opera på Skäret vill årligen arrangera en operafestival med egna produktioner för en nationell och internationell publik.
  • Hög konstnärlig kvalité på föreställningar och kringarrangemang samt en blandning av unga och erfarna artister skall ge föreställningarna lust och energi.
  • Kurser för sångare och instrumentalister gör att även ungdomar söker sig till Skäret, både som publik och utövare.
  • Vara både regional operaverksamhet i Örebro län och internationell sommaropera-scen.
  • Vara ett centrum för kultur- och naturupplevelser i Bergslagen och Sverige.
  • Producera opera för barn och ungdom.

Övrig verksamhet

Ett konstgalleri öppnades 2006. Med höga konstnärliga ambitioner, både som egen attraktion och som komplement för operapubliken kommer galleriet att utvecklas vidare.

Skärets Café är öppet hela sommaren och fritid med båtar och kanoter ger möjlighet till naturupplevelse och rekreation på den vackra sjön Ljusnaren och på Nittälven.

Runt Opera på Skäret skapas en mängd upplevelsebaserade näringsverksamheter som utgör komplement till den musikaliska och musikdramatiska verksamheten på Skäret.

En framtida förstklassig restaurang och övernattningsmöjligheter skall göra Skäret till en komplett upplevelseanläggning.