Vision

-Europas bästa upplevelse av sommaropera-

är ett övergripande mål som innebär att:

  • Opera på Skäret vill årligen arrangera en operafestival med egna produktioner för en nationell och internationell publik.
  • Hög konstnärlig kvalité på föreställningar och kringarrangemang samt en blandning av unga och erfarna artister skall ge föreställningarna lust och energi.
  • Kurser för sångare och instrumentalister gör att även ungdomar söker sig till Skäret, både som publik och utövare.
  • Vara både regional operaverksamhet i Örebro län och internationell sommaropera-scen.
  • Vara ett centrum för kultur- och naturupplevelser i Bergslagen och Sverige.
  • Producera opera för barn och ungdom.

Nyskriven svensk opera

Opera på Skärets ambition är att presentera en nyskriven svensk Grand Opera vart femte år.

För 25 år sedan fick Alexander Niclasson idén till en opera efter att ha läst Henrik Ibsens dikt Bergmanden, som handlar om en gruvarbetare som är fast djupt nere i berget. Det Alexander inte anade då var att han en gång i framtiden skulle ta över det konstnärliga ansvaret för en operafestival mitt i en gammal gruvbygd – och få möjligheten att förverkliga idén.

Denna Grand Opera, ”Guldåldern”, utspelar sig i historisk gruvmiljö i hjärtat av Bergslagen, där en fiktiv handling infogas i ett tidstypiskt sammanhang, vilket tidigare aldrig gjorts.

Operan är en thriller i fyra akter som kretsar kring bergsmän, norrmän, svedjefinnar och fredlösa, vilka erbjudits amnesti mot att arbeta i gruvorna resten av sina liv. Gruvorna, svenska och finska sedvänjor och den storslagna bergslagsnaturen bildar bakgrunden till dramat. Mitt i denna nordiska smältdegel utspelar sig en engagerande kärlekshistoria som spänner över 30 år.

I samband med uppsättningen av den nya operan hoppas Alexander Niclasson kunna engagera många ljusnarsbergare i kringarrangemang, utställningar och guidade turer som avhandlar traktens rika historik med gruvdriften i centrum.

Övrig verksamhet

Ett konstgalleri öppnades 2006. Med höga konstnärliga ambitioner, både som egen attraktion och som komplement för operapubliken kommer galleriet att utvecklas vidare.

Skärets Café är öppet hela sommaren och fritid med båtar och kanoter ger möjlighet till naturupplevelse och rekreation på den vackra sjön Ljusnaren och på Nittälven.

Runt Opera på Skäret skapas en mängd upplevelsebaserade näringsverksamheter som utgör komplement till den musikaliska och musikdramatiska verksamheten på Skäret.

En framtida förstklassig restaurang och övernattningsmöjligheter skall göra Skäret till en komplett upplevelseanläggning.