Finansiärer

Opera på Skäret är en del av den regionala kultursatsningen inom samverkansmodellen. Finansiärer är Region Örebro, Statens Kulturråd, Örebro kommun och Ljusnarsbergs kommun.
Image
Region Örebro Län
Image
Statens kulturråd
Image
Ljusnarsbergs Kommun
Image
Örebro Kommun
Vår största privata finansiär, som varit med ända sedan 2007, är Barbro Osher Pro Suecia Foundation.
Image
Barbro Osher pro Suecia Foundation