Finansiärer

Opera på Skäret är en del av den regionala kultursatsningen inom samverkansmodellen.

Finansiärer är Region Örebro, Statens Kulturråd, Örebro kommun och Ljusnarsbergs kommun.

Vår största privata finansiär, som varit med från starten är Barbro Osher Pro Suecia Foundation.