Organisation

Opera på Skärets huvudman är den ideella stiftelsen Kulturcentrum Ljusnarsberg.
Stiftelsen Kulturcentrum Ljusnarsberg äger Skäret Produktion AB och dess dotterbolag Operafastigheter AB.

Styrelse, Stiftelsen Kulturcentrum Ljusnarsberg

Styrelse, Skäret Produktion AB

Styrelse, Operafastigheter AB

Rose-Marie Frebran, ordförande
Sten Niclasson, vice ordförande
Ulf Hilding, sekreterare
Anna-Carin Niclasson
Alexander Niclasson

Rose-Marie Frebran, ordförande
Sverker Gawell
Alexander Niclasson
Sten Niclasson
Urban Skoglund

Sten Niclasson
Urban Skoglund
Alexander Niclasson

Administration

Image
Operachef

Sten Niclasson

sten@operapaskaret.se
Telefon: 070-890 15 02
Image
Konstnärlig ledare

Alexander Niclasson

alexander@operapaskaret.se
Telefon: 073-516 61 23
Image
Försäljning/Press

Catherine Klemets

catherine@operapaskaret.se
Telefon: 070-947 69 56
Image
Producent

Amandus E. Lindblad

amandus.lindblad@operapaskaret.se
Telefon: 076-375 02 10