Organisation

Opera på Skärets huvudman är den ideella stiftelsen Kulturcentrum Ljusnarsberg som äger Skäret Produktion AB och dess dotterbolag Operafastigheter AB.

Styrelse, Stiftelsen Kulturcentrum Ljusnarsberg

Rose-Marie Frebran, ordförande
Sverker Gawell
Ulf Hilding, sekreterare
Alexander Niclasson
Sten Niclasson, vice ordförande

Styrelse, Skäret Produktion AB

Rosemarie Frebran, ordförande
Marie-Louise Forsberg Fransson
Sverker Gawell
Alexander Niclasson

Sten Niclasson
Anette Stjernkvist

Styrelse, Operafastigheter AB

Sten Niclasson, ordförande
Alexander Niclasson, suppleant

Ledning

 

Sten Niclasson, operachef
sten@operapaskaret.se
Tel: 0580-70 49 50

Alexander Niclasson, konstnärlig ledare
alexander@operapaskaret.se
Tel: 0580-70 49 52