Tillgängligheten på Skäret 

Operahuset

 • Operahuset är utrustat med textmaskin på svenska.
 • På parketten finns speciellt markerade rullstolsplatser och plats för ledsagare. Vid önskemål om annan placering gör vi vad vi kan för att tillmötesgå det. Kontakt: 0580-711 00 eller biljetter@operapaskaret.se
 • Nivåskillnader är markerade med varningstejp alternativt ljusslingor.
 • Alla entréer och nödutgångar har ramper. Nödutgångar är skyltade.
 • Trappa till bakre delen av läktaren har räcken och är markerad med ljusslingor.
 • Teleslinga för hörselskadade finns ej.

Stenhuset

 • Stenhuset inrymmer Kammarscenen, biljettkassan, galleriet och publiktoaletter inklusive handikapptoalett.
 • I husets bägge ändar finns entréer där trösklarna är smidiga att rulla över för en rullstol.
 • I biljettkassan arbetar personal med kunskap om tillgänglighetsfrågor.
 • Förbandslåda finns i biljettkassan och hjärtstartare i sjukvårdsrummet.
 • Kammarscenen har två nödutgångar i bakre delen av lokalen. Nödutgångar är skyltade.

Restaurangen

 • I restaurangen finns en handikapptoalett.
 • Tröskel till entré är inom vad som är rimligt för att kunna rulla in med rullstol.
 • Till restaurangens nödutgång finns två ramper varav den ena är permanent.
 • Nödutgångar är skyltade.

Lilla scenen

 • I entrén finns inga hinder i form av höga kanter.
 • Platserna består av bänkar som sitter ihop 5 och 5, varför alla platser inte kan göras om till rullstolsplatser.
 • Vid nödutgången finns en portabel ramp utan ledstång. Nödutgångar är skyltade.
 • Har du funderingar, kontakta biljettkontoret, 0580-71100 eller biljetter@operapaskaret.se.

Publikytor utomhus

Området har underlagen grus och gräs. Eventuella hål och ojämnheter i grusgångarna rapporteras till skyddsombud. Varje år jämnas gruset till och hål fylls i.

 

Tågperrongen

På tågperrongen finns ledstänger, ramp för rullstol och hjälpande trappsteg för den som inte kan ta stora språng. Perrongen sopas före varje föreställning och synas av skyddsrond.