Tillgänglighet

Tågperrongen

På tågperrongen finns hjälpande trappsteg för den som inte kan ta stora språng, ledstänger och ramp för rullstol. Perrongen sopas före varje föreställning och synas av skyddsrond.

Operahuset

Operahuset är utrustat med textmaskin på svenska.

På parkettnivå finns speciellt markerade rullstolsplatser och plats för ledsagare. Vid önskemål om annan placering gör vi vad vi kan för att tillmötesgå det. Maila till biljetter@operapaskaret.se eller ring på 0580-711 00.

Nivåskillnader är markerade med varningstejp alternativt ljusslingor.

Alla entréer och nödutgångar har ramper i händelse av utrymningsbehov. Nödutgångar är skyltade.

Brandsläckare finns.

Trappa i bakkant av publikgradäng har räcken och är markerad med ljusslingor.

Teleslinga för hörselskadade finns ej.

Stenhuset

Här finns Kammarscenen, biljettkassan, galleriet och publiktoaletter inkl. handikapptoalett.

I husets bägge ändar finns entréer där trösklarna är smidiga att rulla över för en rullstol.

I biljettkassan arbetar personal med kunskap om tillgänglighetsfrågor.

I biljettkassan finns förbandslåda och en hjärtstartare.

Kammarscenen har två nödutgångar i bakre delen av lokalen. Nödutgångar är skyltade.

Operacaféet med uteservering

I Operacaféet finns handikapptoalett. Tröskel till entré är inom vad som är rimligt för att kunna rulla in med rullstol. Till caféets nödutgång finns två ramper varav den ena är permanent. Nödutgångar är skyltade.

Lilla scen

I entrén finns inga hinder i form av höga kanter. Platserna består av bänkar som sitter ihop 5 och 5, därmed kan inte alla platser göras om till rullstolsplatser. Har du funderingar, kontokta biljettkontoret på biljetter@operapaskaret.se eller 0580-71100

Vid nödutgången finns en portabel ramp utan ledstång. Nödutgångar är skyltade.

Brandsläckare finns.

Publikytor utomhus

Området har underlagen grus och gräs. Eventuella hål och ojämnheter i grusgångarna rapporteras till skyddsombud. Varje år jämnas gruset till och hål fylls i.