Uppdaterad 2018-05-25

Vi behandlar dina personuppgifter med respekt. De tillhör dig och vi har bara fått låna dem av dig under en begränsad tid. Därför kommer vi alltid att vara öppna med vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte vi samlar in dem och hur länge vi behåller dem. Det är egentligen allt du behöver veta, men om du vill gräva ner dig i detaljerna så förklarar vi mer nedan.

Personuppgiftsansvarig: Sten Niclasson

Vad är en personuppgift?

All information som kan kopplas till en levande individ är en personuppgift. Två uppenbara exempel är namn och e-postadress, men även IP-nummer och fotografier kan höra hit. En beskrivning av någons utseende, beteende eller rörelsemönster, som gör att personen kan identifieras, är också en personuppgift.

Några exempel på personuppgifter:

 • Namn
 • Adresser
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Bild med individ
 • Ljudinspelning med individ

Dina rättigheter

Du kan höra av dig till oss och begära ut, korrigera eller radera dina personuppgifter. Om du byter leverantörer har du även rätt att exportera din data till någon av våra konkurrenter. När det gäller marknadsföring och profilering från vår sida så måste du samtycka till det – och kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Du har alltså rätt att…

 • få ut alla dina personuppgifter
 • få dina personuppgifter borttagna
 • få felaktiga uppgifter korrigerade
 • flytta med dig dina personuppgifter
 • slippa riktad marknadsföring
 • slippa att bli profilerad

I vissa fall måste vi spara uppgifter, exempelvis på grund av bokföringslagen.

Det här sparar vi om du bara kontaktar oss

När vi första gången tar kontakt med varandra så kan vi komma att registrera ditt namn, telefonnummer och epostadress. När du ringer till oss sparas ditt telefonnummer automatiskt i den telefon du ringer till, när du skriver till oss sparas din epost i vårt e-postsystem och när du lämnar uppgifter i vårt kontaktformulär på webbplatsen kommer dessa att sparas.

Om det inte redan har framgått av första kontakten kommer vi att fråga vad du heter, så att vi vet vem det är som kommunicerar med oss. I de fall vi träffas fysiskt kommer vi att spara de uppgifter du ger oss samtycke till att spara, exempelvis genom att du ger oss ditt visitkort. Samma sak om du skickar fysisk post till oss.

Om du besöker vår webbplats så kommer vår statistiktjänst Google Analytics att spara anonymiserade uppgifter om ditt IP-nummer, platsdata, vilken enhet och webbläsare du använder, när besöket skedde och vilka sidor du besökte.

Om vi inte fortsätter att ha kontakt med varandra och inte gör några affärer kommer vi att gallra bort dessa uppgifter när det gått ett år.

Det här sparar vi om vi har lite mer kontakt

När du bokar eller köper biljetter av oss behöver vi lite mer uppgifter från dig. Det här gäller även om vi har en affärsmässig relation av något slag, exempelvis som kund-leverantör eller ett ömsesidigt samarbete av något slag.

Det vi kan komma att spara är…

 • ditt namn
 • din adress
 • din e-postadress
 • ditt telefonnummer
 • ditt person-/organisationsnummer
 • betalnings-/bankuppgifter
 • din titel, avdelning och företag
 • vad och när du handlar något

Vi kan även komma att spara bilder, ljudupptagningar eller videoinspelningar från våra föreställningar eller de evenemang vi arrangerar. Dessa uppgifter är normalt sett helt anonymiserade och enskilda individer går inte att identifiera. I undantagsfall avtalar vi med berörda personer att de medverkar i någon sorts dokumentation.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in dessa uppgifter för att använda dem för att exempelvis kunna kommunicera med dig (kontaktuppgifter), för att skicka dig efterfrågad information (nyhetsbrev), hantera bokningar (biljettköp) eller för att uppfylla laga krav (bokföring).

Vi samlar in uppgifterna för att…

 • kunna kommunicera med dig
 • upprätthålla god kundservice
 • hantera förfrågningar
 • hantera beställningar
 • hantera personalärenden
 • hantera underleverantörer
 • sköta vår bokföring
 • skicka nyhetsbrev du begärt
 • skicka information du begärt

Men också för att…

 • ta fram anonymiserad statistik om våra besökares beteenden, så att vi kan göra användarupplevelsen säkare och bättre på vår webbplats.
 • marknadsföra eller informera om våra produkter och tjänster via exempelvis sms, epost, sociala medier, telefon eller brev – så länge du samtycker och är intresserad av att ta emot den typen av information.
 • ge dig relevanta erbjudanden och förslag, utifrån vad du eller andra med samma beendemönster tidigare varit intresserade av.
 • skicka meddelanden om viktiga förändringar i våra villkor, policys eller organisation.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Först och främst inhämtar vi personuppgifter direkt från dig. Om vi behöver mer uppgifter kan vi komma att komplettera vårt register med information från andra källor, exempelvis ett adressregister på internet eller Bolagsregistret (om du är en företagskund). Dessutom samlar vi in personuppgifter om du använder kontaktformuläret på vår webbplats eller när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev.

Uppgifter om biljettbokningar och köp kommer från vår samarbetspartner Nortic.

Vi samlar in personuppgifter från…

 • dig personligen
 • din organisations webbplats
 • kontaktformulär på vår webbplats
 • registreringsuppgifter i vår webbshop
 • anmälan till nyhetsbrev på vår webbplats
 • så kallade kakor (cookies) på vår webbplats
 • Bolagsverket, Skatteverket eller andra myndigheter
 • sociala medier (om du interagerar med oss där)

Om du inte vill att din dator ska ta emot och lagra kakor (cookies) kan du justera säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Du hittar information om hur du stänger av kakor på minacookies.se »

Var sparar vi personuppgifter?

Vi begränsar antalet platser där vi sparar personuppgifter så mycket som möjligt. Vissa uppgifter måste vi spara, exempelvis på grund av bokföringslagen, och andra uppgifter behöver vi för att kunna skicka dig biljetter och hantera andra beställningar. De flesta personuppgifter använder vi för att hålla kontakten med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Vi sparar personuppgifter i…

 • vårt bokföringsprogram Visma
 • vårt bokningssystem Nortic
 • våra e-postsystem
 • våra telefoners kontaktlistor
 • sändlistor för nyhetsbrev på MailChimp
 • inskickade jobbansökningar
 • en projektmapp på dator/server/backup
 • en molnbaserad lösning för backup
 • sociala medier (om vi har kontakt där)
 • webbanalysverktyget Google Analytics

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Om det är relevant för vår kontakt, vi har avtalat med varandra eller vi måste på grund av myndighetsutövning (bokföringslaget) så kommer vi att spara dina personuppgifter. Om du ringer, skickar post eller besöker vår webbplats kommer vi gallra bort alla dina personuppgifter när det gått ett år sedan vi senast hade någon kontakt. Enligt bokföringslagen måste vi spara uppgifter om köp i upp till tio år.

Om du avanmäler dig från vårt nyhetsbrev så kommer dina personuppgifter att raderas momentant.

Vi skyddar dina personuppgifter

Alla våra register skyddas, med exempelvis lås eller lösenord. Det gäller våra it-system, vår webbleverantör och molnlösningar för exempelvis backup. Vi har rutiner för att gallra bort personuppgifter ur våra system, vilket sker med olika intervall beroende på vad det är för uppgifter. Vissa personuppgifter är vi skyldiga att spara i upp till tio år.

I vissa fall sker gallringen genom att vi anonymiserar personuppgifterna.

Dina personuppgifter kommer aldrig att ”återanvändas” i ett syfte som du inte godkänt på förhand. Vi kommer inte heller att dela personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke. Det sker exempelvis vid paketbeställningar av operabiljetter tillsammans med boende hos någon av våra samarbetspartners eller operatåget.

Om det mot förmodan skulle ske ett dataintrång så är vi skyldiga att informera Datainspektionen om det inom 72 timmar. Om intråget drabbar någon som finns med i registret är vi skyldiga att informera personen om det.

Personuppgiftsansvarig

Hos oss är det Sten Niclasson som är personuppgiftsansvarig.

Vänd dig till honom om du har frågor kring dina personuppgifter och våra dataregister. Sten kan också berätta vilka andra i vårt företag som har tillgång till dina personuppgifter. Du når honom på sten@operapaskaret.se eller telefon 070-664 49 47.