Operakonsten hade inte varit vad den är, om den inte innehöll mycket av det mesta. Därför faller det sig också naturligt att då inte bara ha en premiär, utan två. Även om premiärer är härliga på sitt sätt, med allt vad de innehåller av både spänning och glädje, är skälet till att ha två premiärer ett annat. Operakonsten är förvisso underbar, men den kräver också mycket av sångarna. Det är därför vi på Opera på Skäret alltid har två sångarlag och det är därför vi har inte bara en, utan två premiärer. 

Med detta sagt vill vi ta tillfället i akt att berätta vilka sångare som ingår i sommarens två alternerande sångarlag. Detta sagt med reservation för att eventuella ändringar kan komma att ske.