HEDVIG ALMQUIST, REGIASSISTENT

Hedvig Almquist har läst filosofi och litteraturvetenskap på universitetet i Uppsala och the University of Edinburgh. Hon har studerat klassisk sång på Musikhögskolan Ingesund och opera på Kapellsbergs operastudio. De senaste åren har hon gått Biskops Arnö dramatiklinje.

Våren 2022 skrev och regisserade hon en kortpjäs på Strindbergs Intima Teater i Stockholm. Våren 2023 gavs hennes pjäs ”Top Players” ut som bok.