Mats Johansson, repetitör

Mats Johansson är piano- och musikteoripedagog och undervisar sedan drygt 20 år på Kävesta folkhögskolas musiklinje, där han sedan 2020 också är linjeledare.

Mats Johansson anlitas som pianist i romanskonserter, i körsammanhang och på auditions.

På Opera på Skäret har han sedan starten varit med som pianist och repetitör med Opera på Skärets kör.