Vi på Opera på Skäret är glada och stolta över att i sommar 2024 presentera Bellinis mästerverk Norma med en mycket internationell rollbesättning. Vår vision har ända sedan vi började varit att skapa en svensk sommaropera med internationell prägel. Med det sistnämnda avses att vi vill sätta upp de stora verkan och det på originalspråk.

Redan år 2006 anordnades våra första auditions och till dessa anmälde sig 50 sångare, nästan alla från Sverige. Ganska snabbt ökade intresset i Norden och snart dök det även upp sångare från hela världen till våra auditions, i år hade vi ca 600 anmälningar. Vi är väl medvetna om att ett stort antal eminenta sångare utanför de stora agenturerna inte får chansen att ens komma i fråga för auditions på många operahus. Rollbesättningar sker ofta direkt i avtal mellan agenturerna och operahusen. Devisen för Opera på Skärets auditions har alltid varit ”bäst audition vinner”.

Sören Tranberg, chefredaktör för Tidskriften Opera, uttrycker i ledaren i nummer 2, 2024, en misstanke om att vi anlitar internationella sångare för att de har lägre gager än de svenska sångarna. Det är ett grundlöst påstående! Återigen, ”bäst audition vinner”, detta oavsett nationalitet.

De gager vi kan erbjuda våra medverkanden är kanske inte i paritet med de stora statligt subventionerade operahusen i Europa och övriga världen, men som medlemmar i Svensk Scenkonst erbjuder vi gager som är helt i linje med Scen och Films (tidigare Teaterförbundet) tariffer. Vi erbjuder ett specifikt gage för en viss roll och förhandlar inte vare sig ned eller upp gagerna.

Opera på Skäret lever som konstnärlig scenkonstverksamhet under unika ekonomiska förutsättningar. Ca 70 % av Opera på Skärets totala budget kommer genom publikens inköpta biljetter medan offentliga medel från Kulturrådet, Region Örebro län, Örebro kommun och Ljusnarsbergs kommun inom samverkansmodellen endast svarar för ca 20 %. Därtill tillkommer ca 10 % från sponsorer och samarbetspartners. Denna ekvation är kanske egentligen omöjlig men vi har överlevt genom stark övertygelse och hög ambition och framför allt tack vare en trogen och växande publik som uppskattar våra produktioner. Beroende på antalet föreställningar per säsong har vi mellan 8000–10000 besökare per år.

Opera som konstform är i högsta grad internationell och utbytet som sångare, nationella och internationella, får genom att arbeta hos oss stärker dem och i förlängningen även svenskt operaliv. Den härliga smältdegel av artister från när och fjärran som verkar på Opera på Skäret är oerhört fruktbar. På samma sätt berikar våra svenska stjärnor, där många till stor del arbetar utomlands, det svenska operalivet genom att emellanåt göra gästspel hemma i Sverige. Det internationella utbytet åt bägge håll borgar för konstnärlig utveckling och säkrar återväxten.

Sida vid sida, och helst tillsammans med, viktiga aktörer inom operakonsten sommartid, såsom exempelvis Drottningholms Slottsteater, Vadstena-Akademien, Läckö Slottsopera med flera, vill vi på Opera på Skäret berika Operasverige och ge vår publik bästa tänkbara upplevelse av den konstart vi älskar!

 

Sten Niclasson, VD och grundare av Opera på Skäret

Alexander Niclasson, konstnärlig ledare på Opera på Skäret