Här på Opera på Skäret växer just nu en helt ny värld fram. Det handlar naturligtvis om scenografin i Norma som Sven Östberg ansvarar för. Förutsättningarna för att bygga scenografi i Opera på Skärets operahus, som ju är ett före detta virkesmagasin, bjuder på utmaningar som nog inte är så vanliga i de traditionella operahusen.  Men, förutsättningar som till en början kan framstå som hinder kan också visa sig ge näring till kreativiteten. Hör Sven själv berätta om hur en scenografi växer fram!