Opera på Skäret söker barnskådespelare

Opera på Skäret söker fyra barn till årets föreställning av Norma. Barnen bör vara i åldrarna 5-7 år och ca 100-125 cm långa. Barnen förväntas delta vid sju repetitionstillfällen under juli månad. Under perioden 27 juli – 25 augusti ges tolv föreställningar, men eftersom barnen ingår i två spellag medverkar de i ett fåtal scener samt applådtack endast i sex av dessa föreställningar. Rollerna är utan repliker och sång.

Detta är en möjlighet att få vara en del av musikproduktion i hög klass med professionell ensemble och orkester. I engagemanget ingår ingen ersättning.

För information om uppdraget, kontakta vår producent Amandus Lindblad via mail: amandus.lindblad@operapaskaret.se eller på mob: 076-375 02 10

Opera på Skäret är ett operahus beläget ca 6 km nordväst om Kopparberg. För mer information om Opera på Skäret, klicka här: www.operapaskaret.se