Mats Johansson, repetitör

Mats Johansson, repetitör Mats Johansson är piano- och musikteoripedagog och undervisar sedan drygt 20 år på Kävesta folkhögskolas musiklinje, där han sedan 2020 också är linjeledare. Mats Johansson anlitas som pianist i romanskonserter, i körsammanhang och på...